Nyheder

Generalforsamling i Langeskov Motion & Fitness !

afholdes

Onsdag den 21.02.2018. kl. 18.30

I cafeteriet i Langeskov Hallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne, der kan læses på vores hjem-meside under fanen ”Information”.

Vi vil være vært med et let traktement.

Af hensyn til planlægningen skal tilmelding ske hos formand Jacob Bonde på mail:

jacobbonde2@gmail.com       senest den 15.02.2018

Det vil glæde os, at se mange af vores medlemmer på denne aften.

Forslag til punkter på generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 14.02.2018.

Venlig hilsen bestyrelsen


Copyright © 2018 Langeskov Motionscenter